Brandklassade Takskjutportar

Brandklassad takskjutport för daglig användning

Alla våra takskjutportar uppnår angiven brandklassning utan behov av ett sprinklersystem de är även CE-märkta.
Brandtakskjutporten är en unik, solid, pålitlig och mycket effektiv port med ett högt brandmotstånd. Porten kan utrustas med tröskelfri gångdörr och med siktrutor EI60. Brandtakskjutporten stängs automatiskt vid brandlarm. Brandporten kan anslutas till fastighetens brandlarm eller till fristående brand eller värmedetektorer. Brandtakskjutporten är till för daglig användning. Levereras i standard RAL kulör.

Konstruktion

Brandtaskkutporten finns i olika utförande: Vertikallyft, låglyft och standard lyft. Detta gör att vi nästan alltid kan hitta en lösning.

Kännetecken brandtakskjutporten:

  • Brandskydd för daglig användning;
  • Uthållighetstest 22.000 cykler;
  • Klassificering CE EI 60
  • Portbladsvikt 70 kg/m²
  • Siktrutor EI-60.
  • Evakueringsdörr tröskellös EI 60

– Minimalt platsbehov
– Tilltalande design
– Vertikalyftsutförande
– Låglyftsutförande
– Få rörliga delar
– Max öppningsmått 16 m2

Kvalifikationer

– Brandmotstånd upp till EI 60 minuter
– CE-märkt produkt
– Tröskellös evakueringsdörr tillval

GET IN TOUCH

Kontakta Oss

Org.nummer
556811-1693