Brandportar Sweden är ett varumärke och ägs av T-Center Sverige AB.

 

Brandportar Sweden har ett av Sveriges bredaste sortiment av olika brandportar och vi erbjuder även installation. Allt för att möta vår och er strävan efter hög kvalitet i alla led. Förutom hos oss finns även våra produkter via flertalet olika återförsäljare runt om i landet. Brandportar Sweden saluför endast CE-märkta och certifierade produkter.

Hos oss finner du stor erfarenhet av brandskydd för storindustrin i Sverige. Det gör att vi sällan tackar nej utan vi ser till att finna en lösning åt alla våra kunder. Brandportar Sweden har direktkontakt med flera unika tillverkare och vid specialportar gör vi först en gemensam projektering med Er, som vi sedan skickar vidare mot fabrik. Vi samarbetar med flera brandkonsulter i landet, som vi kan länka ihop Er med om osäkerhet finns kring vilken klass som gäller för just Er verksamhet.

Vi har den kompetens ni söker!

GET IN TOUCH

Kontakta Oss

Org.nummer
556811-1693