BRANDPORTAR

Välkommen till BRANDPORTAR SWEDEN!

Vi har ett av Sveriges bredaste sortiment av brandskydd för industri. Brandportar finns idag i många olika utförande och delas in i olika grupper som brandjalusi, brandtakskjutport, brandgardin, brandport-vertikal, brandport-skjutport, brandport-rökgastät. Inom varje produktgrupp finns det även olika specialutförande tillsammans med olika brandklasser för att möta rätt krav på brandskyddet.
Brandklass EI30 & EI60 samt EI120, Brandklass EW30 till EW180, Brandklass E30 till E240. Vilken klass som gäller för ert behov, det hjälper er brandkonsult till med och med moderna system och högklassig automatik löser vi de flesta av era behov. Det är viktigt att industrins verksamhet ska fungera optimalt samtidigt som arbetsmiljön skall vara säker. De brandportar som vi erbjuder fungerar även för daglig drift och är CE-märkta. Ett krav inom EU sedan den 1:a November 2019.

Våra Brandportar

Tack vare vårt breda sortiment kan vi hjälpa er att hitta rätt brandport för ert ändamål

Brandjalusi EI60 – EI120

Ritning över brandjalusi
 • Brandskydd för dagligt användande
 • Brandklass EW30 till EW180
 • Brandklass EI 60 till EI 120
 • Nya CE märkningen som är krav sedan 1 Nov 2019 inom EU
 • Failsafe utförande
 • För dagligt bruk
 • Finns i ljudisolerande utförande -55db

Brandjalusi Horisontellt

EI60 – EI120

Horisontell bildjalusi
 • Brandskydd för dagligt användande
 • Klassificering EI 60 till EI 120
 • Nya CE märkningen som är krav sedan 1 Nov 2019 inom EU
 • Failsafe utförande
 • För dagligt bruk
 • Perfekt lösning för låga tak. Jalusiet kräver 450-500 mm i överhöjd

Brandklassad Takskjutport EI60 

Ritning över brandtakskjutport med gångdörr
 • För dagligt användande
 • Brandklass EI60
 • Nya CE märkningen som är krav sedan 1 Nov 2019 inom EU
 • Vertikallyft och låglyftsutförande
 • Siktrutor
 • Tröskellös evakueringsdörr

Brandskjutportar EI 60-120

Ritning över funktionen för en brandskjutport
 • Modulärt uppbyggd av paneler
 • Brandkalss EI 60 och EI 120 minuter
 • Nya CE märkningen som är krav sedan 1 Nov 2019 inom EU
 • Integrerad gångdörr även tröskelös
 • Rökgas Sa och S200
 • Motoriserad öppning
 • Finns i vertikalutförande
 • Finns i teleskoperande utförande

Brandgardiner EI60 – EI120 

Ritning över funktionen för en brandgardin
 • Minimalt platsbehov
 • Brandklass EW30 till EW180
 • Brandklass EI 60 till EI 120 (uppnås utan sprinkler)
 • Internt övervakningssystem
 • Snygg design Få rörliga delar
 • Perfekt för offentlig miljö
 • CE-märkt

Brandskjutport Vertikal

Ritning över vertikal brandskjutport
 • EI 60 till EI 120 uppnås utan sprinkler
 • Snygg design Få rörliga delar
 • Finns i motoriserat utförande
 • Gångdörr som tillval
 • CE-märkt

Brandport Rökgastät

Ritning över funktionen för en rökgardin
 • Minimalt platsbehov
 • Sa & S200
 • Snygg design Få rörliga delar
 • Perfekt för offentlig miljö & industriell miljö
 • CE-märkt

SKOTT OCH BOMBSÄKRA PORTAR

Våld i vårt samhälle har förändrats och därmed även vårt skyddsbehov. Vi erbjuder skottsäkra och bombsäkra portar. Behovet finns inte enbart i den militära sektorn utan även inom polisiära och framförallt inom sjukvården. Enligt en arbetsmiljöenkät som Sveriges läkarförbund har gjort så visar den att hot och våld mot vårdpersonal har ökat med 50% mellan 2010 och 2015. En skottsäker metallrullport är väldigt effektiv för att skottsäkra en stor yta fort, som tex en reception på en akutmottagning. Våra bombsäkra portar skyddar liv och egendom på tex polistationer och ambassader. En bombsäker port kan skydda er fastighet från strukturbärande skador genom att leda bort sprängkraften från fasaden.

GET IN TOUCH

Kontakta Oss

Org.nummer
556811-1693